Verktøy. Illustrasjon.

Hvem kan montere en varmepumpe?

Nå kan du ikke montere, reparere eller demontere pumpen selv.
Innen 1. september måtte alle som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper som inneholder fluorholdige gasser skaffe seg sertifikat.

Montører som ikke har F-gass-sertifikat i kategori 1 eller 2 kan ikke lenger montere, demontere, eller reparere i kuldemediekretsen i varmepumpen.

Snødekt tre. Illustrasjon.

Luft til luft varmepumpe

En luft/ luft-varmepumpe henter ut energien fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og flytter varmen inn i huset i form av varm luft. I en typisk luft/luft-varmepumpe vil en tilførsel av 1 kWh elektrisitet kunne ta opp 2 kWh varme fra uteluften og overføre 3 kWh varme til boligen. Kontinuerlig utvikling har gjort varmepumper betydelig mer effektive, og innedelen mer stillegående. Vær likevel oppmerksom på forskjeller mellom modellene. Pumpene kan hente energi helt ned til ca -20 °C uteluft, men da vil virkningsgraden være lavere.

Hus med vannbåren varme. Illustrasjon.

Luft til vann varmepumpe

I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne i boligen. En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet og flytter varmen inn i huset. En varmepumpe bruker derfor mindre energi til å produsere samme mengde varme som en vanlig elektrisk ovn.

Varmepumpe innerdel. Foto.

Vanlige spørsmål om varmepumpe

Hvorfor kjøpe Luft-Luft Varmepumpe?
Svara er mange, men det som først og fremst er gevinsten med ei slik investering er straumsparing. Også får ein samtidig eit mykje betre inneklima og stabil temperatur.