Snødekt tre. Illustrasjon

Luft til luft varmepumpe

En luft/ luft-varmepumpe henter ut energien fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og flytter varmen inn i huset i form av varm luft. I en typisk luft/luft-varmepumpe vil en tilførsel av 1 kWh elektrisitet kunne ta opp 2 kWh varme fra uteluften og overføre 3 kWh varme til boligen. Kontinuerlig utvikling har gjort varmepumper betydelig mer effektive, og innedelen mer stillegående. Vær likevel oppmerksom på forskjeller mellom modellene. Pumpene kan hente energi helt ned til ca -20 °C uteluft, men da vil virkningsgraden være lavere.

Luft/luft-varmepumpe er best egnet for deg som:

    Bruker over 15.000 kWh per år; da er sparepotensialet størst
    Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong
    Har åpen planløsning, slik at varmen kan fordeles fritt til de rommene du ønsker å varme opp
    Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer (fordi det er gjort tidligere eller fordi boligen er så ny at dette ikke behøves)
    Har alternative varmekilder til de kaldeste periodene

Plassering
Luft/luft-varmepumpen består av en inne- og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel, men kan om ønskelig monteres på ulike sider av huset. Leverandøren vil vurdere best mulig plassering for sitt produkt.

Innedelen
Fra innedelen bør varmen kunne spres videre til andre rom noenlunde fritt. Om huset har i to eller flere plan, kan resultatet bli bra dersom innedelen f.eks. plasseres på nederste plan i boligen i nærheten av en åpen trapp. Det er også mulig å installere flere innedeler. Leverandøren kan hjelpe deg med å finne gunstigste plassering og valg av type innedel(er). Selv om innedelen er blitt mer stillegående de senere årene, anbefaler vi at du tenker grundig gjennom hvor den skal plasseres både mht. varmefordeling og støy. En varmepumpe kan reverseres sommerstid for å kjøle ned boligen. Ved reversering vil fuktighet i luften kondensere til vann i innedelen. Sjekk derfor at innedelen har drenering. Bruker du varmepumpen til å kjøle ned boligen, øker du strømforbruket og reduserer gevinsten med varmepumpen.

Utedelen
Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager vibrasjonsstøy. Vi anbefaler derfor at den ikke festes til husets kledning, men at den monteres på et stativ på bakken eller festes til grunnmuren. Sjekk snødybden. Sørg også for god drenering vekk fra huset fordi det skilles ut en del vann ved avriming av utedelen. Utedelen bør være skjermet mot nedbør og vind med for eksempel overbygg. Plasser helst ikke utedelen tett mot naboen eller et sted du blir forstyrret av støy.

Kilde: Enova