Verktøy. Illustrasjon.

Hvem kan montere en varmepumpe?

Nå kan du ikke montere, reparere eller demontere pumpen selv.
Innen 1. september måtte alle som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper som inneholder fluorholdige gasser skaffe seg sertifikat.

Montører som ikke har F-gass-sertifikat i kategori 1 eller 2 kan ikke lenger montere, demontere, eller reparere i kuldemediekretsen i varmepumpen.

Miljødirektoratet ga bransjen to år på å skaffe nødvendig sertifisering i 2011.

Sertifiseringen av bransjen er et EU-krav, som nå implementeres i Norge. Tilsynavdelingen i Miljødirektoratet har myndighet til for eksempel å kontrollere at den som utfører jobben har sertifikat.

- Når en person har F-gass-sertifikat, så er det sikret at man er kvalifisert og kan montere og demontere varmepumper på en riktig og forsvarlig måte. Sertifiserte folk vil montere riktig, og i tillegg ha kunnskap til å montere slik at effekten av varmepumpen blir best mulig, sier Torgrim Aspjell, overingeniør i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

Ref: Aftenposten